Manipulácia s potravinami

Flexibilita, chemická odolnosť, tlaková pevnosť, elektrická vodivosť a teplotná odolnosť sú najdôležitejšie znaky našich hadíc a armatúr.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Výrobky

  • Potravinárske hadice
  • Lisované hadicové koncovky pre potravinársky priemysel
  • Hadicové koncovky so skrutkovými svorníkmi pre potravinársky priemysel
  • Priezorníky a priezorníkové armatúry

Naši spolupracovníci pritom využívajú svoje 20-r skúsenosti.
Neváhaj!