Manipulácia s nebezpeenými produktami

Flexibilita, chemická odolnosť, tlaková pevnosť, elektrická vodivosť a teplotná odolnosť sú najdôležitejšie znaky našich hadíc a armatúr.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Výrobky

 • Americké rýchlospojky
 • Suché spojky API
 • Suché spojky KVC
 • Bezpeenostné trhacie spojky
 • Symetrické spojky
 • Suché spojky TODO
 • TW-spojky pod3a EN14420

Naši spolupracovníci pritom využívajú svoje 20-r skúsenosti.
Neváhaj!