Hadice

Chemické hadice, Nerezové hadice jedno- a dvojplášťové, Prírubové tesnenia...

Manipulácia s nebezpeenými produktami

Americké rýchlospojky, Suché spojky API, Suché spojky KVC...

Plniace zariadenia

Hadice s pištolou pre spätné prúdenie pár, Hadice s pištolou a hadicové spojky...

Navigaené zariadenia

Filter a odlueovae, Plniace spojky ISO-45, Hadicové bubny poháoané...

Manipulácia s potravinami

Potravinárske hadice, Lisované hadicové koncovky pre potravinársky priemysel...