Manipulace s nebezpeenými produkty

Flexibilita, chemická odolnost, tlaková pevnost, elektrická vodivost a tepelná odolnosť jsou nejduležitejší znaky našich hadic a armatur.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Výrobek

 • Americké rýchlospojky
 • Suché spojky API
 • Suché spojky KVC
 • Bezpeenostní trhací spoky
 • Symetrické spojky
 • Suché spojky TODO
 • TW-spojky podle EN14420

Naši kolegové poitom využívají své 20-tileté zkušenosti.
Neváhej!