Plníci zaoízení

Flexibilita, chemická odolnost, tlaková pevnost, elektrická vodivost a tepelná odolnosť jsou nejduležitejší znaky našich hadic a armatur.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Výrobek

 • Hadice s pistolí pro spáteené proudení par
 • Hadice s pistolí a hadicové spojky
 • Ochranní pouzdra
 • Hadice pro tekuté plyny
 • Kompenzátory z neoezu a elastoméru
 • Ovální poíruby a ovální paírubové tesniní
 • Neoezové vlnité trubky
 • Hadicové bubny hnané pružinovým motorem nebo elektricky

Naši kolegové poitom využívají své 20-tileté zkušenosti.
Neváhej!