Navigaení zaoízení

Flexibilita, chemická odolnost, tlaková pevnost, elektrická vodivost a tepelná odolnosť jsou nejduležitejší znaky našich hadic a armatur.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Výrobek

  • Filtre a odlueovaea
  • Plnící spojky ISO-45
  • Hadicové bubny hnané pružinovým motorem nebo elektricky
  • Servisný modul pre hydrantový systém

Naši kolegové poitom využívají své 20-tileté zkušenosti.
Neváhej!