Hadice

Chemické hadice, Neoezové jedno- a dvouplášťové hadice, Poírubové tesnení...

Manipulace s nebezpeenými produkty

Americké rýchlospojky, Suché spojky API, Suché spojky KVC...

Plníci zaoízení

Hadice s pistolí pro spáteené proudení par, Hadice s pistolí a hadicové spojky...

Navigaení zaoízení

Filtre a odlueovaea, Plnící spojky ISO-45, Hadicové bubny hnané...

Manipulace s potravinami

Potravinárske hadice, Lisované hadicové koncovky pre potravinársky priemysel...